Monday, October 1, 2012

Windows 8: รีวิว Windows Store

Windows Store เป็นร้านขายแอพของไมโครซอฟท์ที่ผู้ใช้ Windows 8 สามารถซื้อแอพหรือติดตั้งแอพฟรีผ่านทางแอพ Store ถึงแม้ว่าในขณะที่เขียนเรื่องนี้ (1 ตุลาคม 2555) มีแอพบน Windows Store ประมาณ 2,500 แอพแต่ก็มีแอพหลายตัวที่น่าสนใจ เช่น Fresh Paint* เป็นต้น สำหรับบทความนี้ผมจะรีวิว Windows Store บน Windows 8 ซึ่งติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปที่ใช้จอแบบธรรมดา สำหรับใครที่ต้องการทดลองทำด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลด Windows 8 Enterprise (Trial) ซึ่งเป็นเวอร์ชันทดลองใช้ 90 วัน และต้องเตรียมบัญชีไมโครซอฟท์ (Microsoft Account**) ไว้ใช้ทำการไซน์อินเข้าระบบด้วย

* Fresh Paint เป็นแอพสำหรับใช้วาดภาพบน Windows 8 เปรียบได้กับโปรแกรม Paint ที่ได้รับการปรับปรุงระบบอินเทอร์เฟชให้เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยจอสัมผัส
** สำหรับผู้ที่ไม่มี Microsoft Account สามารถลงทะเบียนจากหน้าไซน์อินของ Windows Store ได้

การ Sign in เข้า Windows Store
การ Sign in เข้า Windows Store ทำได้จากหน้า Start ของ Windows 8 โดยการคลิกหรือแตะบนไทล์ Store ดังภาพที่ 1 ในกรณีที่ทำการไซน์อินเข้า Windows 8 ด้วยบัญชีของไมโครซอฟท์หรือตั้งค่าบัญชีไมโครซอฟท์ไว้แล้วก็จะสามารถเข้าถึง Widows Store ได้โดยอัตโนมัติ แต่ในกรณีที่ยังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีไมโครซอฟท์จะปรากฏหน้า Sign in to Windows Store ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ในหน้า Sign in to Windows Store ดังภาพที่ 2 ให้คลิกแหรือแตะ Sign in จากนั้นให้ใส่ที่อยู่อีเมล์ (ของ Outlook.com หรือ Hotmail.com) และรหัสผ่านในช่อง Email address และ Password ตามลำดับ เสร็จแล้วให้คลิกหรือแตะ Save ดังภาพที่ 3 เพื่อบันทึกการตั้งค่าและไซน์อินเข้า Windows 8 Store

ภาพที่ 3

หลังจากไซน์อินเสร็จจะปรากฏหน้า Store ดังภาพที่ 4 ซึ่งจะแสดงแอพแยกเป็นหมวดหมู่ เช่น Spotlight, Games, Social Entertainment เป็นต้น และยังมีการสรุป Top free ซึ่งแสดงรายชื่อแอพฟรีที่ได้รับความนิยม และ New releases ซึ่งแสดงรายชื่อแอพที่ออกใหม่แยกให้เห็นอย่างชัดเจนอีกด้วย โดยในหน้านี้เราสามารถใช้ปุ่ม Page Up และ Page Down หรือปุ่ม Right Arrow และ Left Arrow เพื่อเลื่อนแคตตาล็อก Store ได้ และสามารถย่อและขยายขนาดไทล์ได้โดยการคลิกไอคอนแว่นขยาย (Magnifying glass) บนด้านล่างขวาของจอ (หรือกดปุ่ม Ctrl + - เพื่อย่อขนาดไทล์ และ Ctrl + + เพื่อขยายขนาดไทล์)

ภาพที่ 4

สำหรับการเข้าไปดูรายละเอียดของแอพแต่ละหมวดหมู่ทำได้โดยการคลิกหรือแตะบนชื่อหมวดหมู่แอพที่ต้องการ โดยภาพที่ 5 เป็นตัวอย่างเกมส์ต่างๆ ที่มีในหมวดหมู่ Games ซึ่งในหน้านี้จะมีเมนูแบบดร็อปดาวน์ 3 เมนู คือ All Subcategories สำหรับใช้เลือกหมวดหมู่ย่อย All Price สำหรับเลือกประเภทแอพตามราคา และ Sort by noteworthy สำหรับจัดเรียงการแสดงแอพตามลักษณะที่กำหนด เช่น ใหม่ที่สุด เป็นต้น

ภาพที่ 5

สำหรับวิธีการสลับระหว่างหน้า Home กับหน้า Your apps หรือการออกจากหน้าหมวดหมู่แอพทำได้โดยคลิกขวาบริเวณพื้นที่ว่างบนจอจากนั้นคลิก Home ดังภาพที่ 6 สำหรับการใช้บนจอสัมผัสให้แตะขอบจอด้านบนแล้วลากลงมาเล็กน้อยจากนั้นแตะ Home

ภาพที่ 6

การติดตั้ง Apps
ในกรณีที่แอพที่ต้องการติดตั้งแสดงอยู่ในหน้าแรก (Home) ของ Windows Store สามารถทำการติดตั้งได้โดยการคลิกหรือแตะบนไทล์แอพที่ต้องการดังภาพที่ 7 จากนั้นในหน้า Overview ให้คลิกหรือแตะ Install ดังภาพที่ 8 เพื่อทำการติดตั้งแอพ แล้วรอการติดตั้งแล้วเสร็จ

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

การค้นหา Apps
ในกรณีที่ไม่พบแอพที่ต้องการหรือทราบชื่อแอพแต่ไม่ทราบหมวดหมู่ สามารถทำการค้นหาแอพที่ต้องการได้ตามเงื่อนไขดังนี้

การค้นหาด้วยเม้าส์และคีย์บอร์ด:
 • จากหน้าเริ่มต้นของ Store สามารถทำการค้นหน้าแอพแบบรวดเร็วได้โดยการกดปุ่มใด ๆ เช่น f เพื่อเปิดการ Search อย่างจากนั้นพิมพ์ชื่อแอพที่ต้องการ เช่น fresh เสร็จแล้วกด Enter หรือคลิกหรือแตะไอคอนแว่นขยายดังภาพที่ 9
 • จากหน้าอื่น ๆ เช่น Games หรือ Your apps สามารถทำการค้นหน้าแอพได้โดยการกดปุ่ม Windows + Q จากนั้นพิมพ์ชื่อแอพที่ต้องการ เช่น fresh เสร็จแล้วกด Enter หรือคลิกหรือแตะไอคอนแว่นขยายดังภาพที่ 9

การค้นหาด้วยจอสัมผัส:
 • แตะขอบจอด้านขวาแล้วลากไปด้านซ้ายเล็กน้อยเพื่อเปิด Charms (หรือ Charm bar) จากนั้นแตะ Search แล้วพิมพ์ชื่อแอพที่ต้องการ เช่น fresh เสร็จแล้วแตะไอคอนแว่นขยาย

ภาพที่ 9

หลังจากทำการค้นหาแล้วเสร็จจะได้หน้าผลการค้นหาในที่นี่คือ Results for "fresh" ดังภาพที่ 10 ให้ทำการคลิกหรือแตะบนไทล์แอพที่ต้องการ จากนั้นในหน้า Overview ให้คลิกหรือแตะ Install ดังภาพที่ 8 ด้านบน เพื่อทำการติดตั้งแอพ แล้วรอการติดตั้งแล้วเสร็จ

ภาพที่ 10

เมื่อทำการติดตั้งแอพบนคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งแอพนั้นจะแสดงเป็น Apps not installed on this PC บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่เหลือ ซึ่งสามารถทำการติดตั้งบนเครื่องที่เหลือได้จากหน้า Your apps โดยเลือกเมนูดร็อปดาวน์เป็น Apps not installed on this PC จากนั้นคลิกหรือแตะบนแอพที่ต้องการ (ในที่นี่คือเกม Cut The Rope) ให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนมุมบนขวาของไทล์จากนั้นคลิกหรือแตะ Install จากแถบคำสั่งด้านล่างดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11

การเรียกใช้แอพบน Windows 8
การเรียกใช้แอพบน Windows 8 ทำได้จากหน้า Start โดยการคลิกหรือแตะบนไทล์แอพที่ต้องการ ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12

Your apps ศูนย์รวมแอพของผู้ใช้
Your apps เป็นศูนย์รวมแอพทั้งหมดที่เราได้ทำการติดตั้งจาก Windows Store ในหน้านี้จะมีเมนูแบบดร็อปดาวน์ 2 เมนู คือ All apps สำหรับเลือกประเภทแอพที่ต้องการ และ Sort by date เรียงลำดับตามวันที่ / Sort by name เรียงลำดับตามชื่อ ดังภาพที่ 12

เมนู All Apps มี 3 คำสั่งย่อย ดังนี้
 • All apps สำหรับแสดงรายชื่อแอพทั้งหมดที่ติดตั้งจาก Windows Store
 • Apps not installed on this PC สำหรับแสดงรายชื่อแอพที่ไม่ได้ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องปัจจุบัน
 • Apps installed on PC_Name สำหรับแสดงรายชื่อแอพที่ติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 แต่ละตัว (สูงสุด 5 ตัว)


ภาพที่ 12

วิธีถอนการติดตั้ง App
การถอนการติดตั้งแอพที่ไม่ต้องการใช้งานจะไม่สามารถทำจากหน้า Windows Store ได้ โดยต้องทำจากหน้า Start ของ Windows 8 โดยการคลิกหรือแตะ (ให้ปรากฏเครื่องหมายถูกบนมุมบนขวาของไทล์) เลือกแอพที่ต้องการถอน จากนั้นให้คลิกหรือแตะคำสั่ง Uninstall จากแถบคำสั่งด้านล่างดังภาพที่ 13

ภาพที่ 13

Store Settings
Store Settings เป็นศูนย์การตั้งค่าผู้ใช้และกำหนดลักษณะการทำงานของ Store โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้

Your Account
Your account เป็นส่วนของการตั้งค่าผู้ใช้สำหรับการใช้งาน Windows Store การเปิดหน้า Your account ทำได้โดยจากหน้า Store ให้เลื่อนเคอร์เซอร์เม้าส์ไปบริเวณมุมบนขวาหรือมุมล่างขวาของหน้าจอเพื่อเปิด Charms แล้วคลิกหรือแตะ Settings (หรือกดปุ่ม Windows + I) จากนั้นคลิก You account ดังภาพที่ 14 สำหรับการใช้บนจอสัมผัสให้แตะขอบจอด้านขวาแล้วลากไปด้านซ้ายเล็กน้อยเพื่อเปิด Charms จากนั้นคลิกหรือแตะ Settings แล้วคลิกหรือแตะ You account

ภาพที่ 14

ในหน้า Your account เราสามารถทำการ Sign out เพื่อออกจากระบบหรือทำการ หรือทำการกำหนดวิธีการจ่ายเงินในการซื้อแอพ (Payment and billing info) และสามารถใช้จัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 ที่ใช้แอพร่วมกันได้อีกด้วยดังภาพที่ 15 และภาพที่ 16

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

Preferences
Preferences เป็นส่วนของการตั้งค่าการค้นหาแอพ การเปิดหน้า Preferences ทำได้จากหน้า Settings ดังรูปที่ 14 ให้คลิก Preferences จากนั้นเราสามารถทำการเปิด/ปิด Make it easier to find apps in my preferred languages และ Make it easier to find apps that include accessibility features ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17

App Updates
App Updates เป็นส่วนของการตั้งค่าการอัพเดทแอพและซิงค์ไลเซนส์ของแอพ การเปิดหน้า App Updates ทำได้จากหน้า Settings ดังรูปที่ 14 ให้คลิก App Updates ซึ่งโดยเริ่มต้นจะตั้งค่า Automatically download updates for my apps เป็น Yes เพื่อให้ทำการดาวน์โหลดอัพเดทสำหรับแอพโดยอัตโนมัติดังภาพที่ 18 หากไม่ต้องการให้อัพเดทแอพโดยอัตโนมัติให้ตั้งค่าเป็น No

สำหรับการซิงค์ไลเซนส์ของแอพทำได้โดยการคลิกหรือแตะบน Sync licenses

ภาพที่ 18

Permissions
Permissions เป็นส่วนของการตั้งค่าการอนุญาตให้แอพใช้ระบบเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินทอร์เน็ต และทำการแจ้งเตือน การเปิดหน้า Permissions ทำได้จากหน้า Settings ดังรูปที่ 14 ให้คลิก Permissions ซึ่งโดยเริ่มต้นจะตั้งค่า Allow this app to show notifications เป็น On ดังภาพที่ 19 หากไม่ต้องการให้แอพทำการแจ้งเตือนให้ตั้งค่าเป็น Off

ภาพที่ 19

ความเห็นผู้เขียน
หลังจากได้ทดลองใช้ Windows Store ผมมีความเห็นว่า

จุดเด่นของ Windows Store:
 • มีการแบ่งหมวดหมู่แอพที่ชัดเจนทำให้การท่องทำได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น และมีการสรุปแอพที่ออกใหม่และแอพได้รับความนิยมให้ผู้ใช้ทราบอีกด้วย
 • การค้นหาแอพทำได้ค่อนข้างรวดเร็วโดยเฉพาะเมื่อทำการค้นหาแอพจากหน้าเริ่มต้นของ Windows Store และการใช้การค้นหาของ Windows 8 ทำให้สามารถค้นหาแอพได้จากทั้งหน้า Store, Start และ Desktop
 • การติดตั้งแอพที่ต้องการทำได้ง่ายสามารถติดตั้งพร้อมกันหลายตัวได้อย่างไม่มีปัญหา
ข้อสังเกตของ Windows Store:
 • การแสดงผลบนหน้าเริ่มต้นของ Windows Store เป็นตามความยาวในแนวนอน (แบบพาโนรามา) ซึ่งมีความยวาค่อนข้างมากทำให้การดูภาพรวมของแอพและหาหมวดหมู่แอพที่ต้องการ (โดยเฉพาะหมวดหมู่ที่แสดงอยู่ด้านขวา) ทำได้ไม่ค่อยสะดวก
 • ไม่มีลิงก์หรือคำสั่งสำหรับใช้กลับไปยังหน้าเริ่มต้นของ Store หรือ Your apps โดยตรง ทำให้ต้องคลิกบนไอคอน Back เพื่อย้อยกลับทีละหน้า หรือต้องคลิกขวาหรือแตะบริเวณพื้นที่ว่างบนจอแล้วเลือก Home หรือ Your apps ดังภาพที่ 6
 • ไม่สามารถท่องข้ามหมวดหมู่แอพโดยตรงได้ คือเมื่อเข้าไปในหมวดหมู่ เช่น Games หากต้องการเปลี่ยนไปหมวดหมู่ เช่น Productivity จะต้องกลับไปหน้าเริ่มต้นของ Windows Store ก่อน
 • แม้การค้นหาแอพจะทำได้ค่อนข้างรวดเร็วโดยเฉพาะจากหน้าเริ่มต้นของ Windows Store แต่การที่ไม่มีช่องค้นหาบน Windows Store โดยเฉพาะ ทำให้เพิ่มขั้นตอนการค้นหาเมื่อไม่ได้อยู่บนหน้าเริ่มต้นของ Windows Store
 • ไม่สามารถถอนการติดตั้งแอพจาก Windows Store ได้ โดยต้องทำการถอนการติดตั้งแอพจากหน้า Start เท่านั้น ซึ่งยังคิดเหตุผลที่ดีไม่ออกว่าทำไมจึงไม่ยอมให้ถอนการติดตั้งแอพจาก Windows Store
 • ยังมีจำนวนแอพให้เลือกน้อยและส่วนใหญ่เป็นแอพฟรี ทั้งนี้เพราะว่า Windows Store ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งในอนาคตจำนวนแอพคงจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ
 • การแสดงแอพในแต่ละหมวดหมู่ยังไม่สวยงามเท่าที่ควร การที่แสดงไทล์เท่ากันทุกแอพทำให้ขาดความโดดเด่น และการแสดงผลแบบคงที่ (Static) ทำให้ไม่ค่อยดึงดูดความสนใจ
 • การเข้าถึงการตั้งค่าแต่ละหัวข้อต้องทำจาก Charms เท่านั้น โดยไม่สามารถข้ามจากหัวข้อหนึ่งไปยังอีกหัวข้อหนึ่งได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อตั้งค่า Your account เสร็จหากต้องการไปยังหัวข้อ Preferences จะต้องเปิด Charms จากนั้นคลิกหรือแตะ Settings แล้วคลิกหรือแตะ  Preferences (ภาพที่ 14)

บทสรุป
จากที่ได้ทดลองใช้งาน Windows Store แม้จะทำงานได้ดีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ธรรมดาแต่น่าจะเหมาะกับการใช้งานบนจอสัมผัสมากกว่า ในด้านการใช้งานนั้นผมคิดว่ายังมีหลายจุดที่ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยเฉพาะระบบอินเทอร์เฟชที่การเข้าถึงบางคำสั่งยังไม่สะดวกและยังไม่สวยงามเท่าที่ควร อย่างไรก็ตาม Windows Store ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ดังนั้นจึงคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงอีกระยะกว่าที่จะมอบประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจแก่ผู้ใช้

บทความโดย: TWA Blog

Copyright © 2012 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: