Wednesday, January 28, 2015

อัปเดตความปลอดภัย Flash Player (KB3035034) สำหรับ Internet Explorer 10/11


ไมโครซอฟท์ (Microsoft) อัปเดต Flash Player สำหรับ Internet Explorer 11 (IE11) บน Windows 8.1 และ Windows Server 2012 R2 และ Internet Explorer 10 (IE10) บน Windows 8 และ Windows Server 2012 เป็นเวอร์ชัน 15.0.0.296 เพื่อปิดช่องโหว่ความปลอดภัยที่แฮกเกอร์สามารถใช้โจมตีเพื่อเข้ายึดระบบคอมพิวเตอร์ได้

Saturday, January 17, 2015

ไมโครซอฟท์อัปเดต Virtual Machine ที่ติดตั้ง Internet Explorer ล่วงหน้าเป็น Build 20141027


เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีผู้ใช้ Internet Explorer (IE) หลากหลายเวอร์ชันทำให้หากต้องการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์หรือเว็บแอพบน IE ให้ครอบคลุมทุกเวอร์ชันนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ไมโครซอฟท์ (Microsoft) จึงออกคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่ติดตั้ง IE ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้นักพัฒนานำไปใช้ในการทดสอบการทำงานเว็บไซต์หรือเว็บแอพ

Wednesday, January 14, 2015

Security Update มกราคม 2558: ไมโครซอฟท์ออก 8 อัปเดต ทั้งหมดสำหรับปรับปรุงช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรงใน Windows


ไมโครซอฟท์ทำการปรับปรุงความปลอดภัยซอฟต์แวร์ครั้งแรกของปี 2558 โดยออกอัปเดตจำนวน 8 ตัว ซึ่งทั้งหมดเป็นอัปเดตสำหรับปรับปรุงความปลอดภัยใน Windows ตั้งแต่ Vista ถึง 8.1 สำหรับเวอร์ชันลูกข่ายและ Server 2003 ถึง Server 2012 R2 สำหรับแม่ข่าย นอกจากนี้ยังออกเวอร์ชันใหม่ของ MS14-080 (IE) อีกด้วย

Friday, January 9, 2015

ไมโครซอฟท์จะออก Advance Notification Service ให้เฉพาะ Premier customers เท่านั้น มีผล: มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ไมโครซอฟท์ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการออก Advance Notification Service (ANS) จากเดิมที่จะเผยแพร่แบบสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต แต่นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไปจะออก ANS ให้เฉพาะลูกค้าพรีเมียร์ (Premier customers) และบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมความปลอดภัยเท่านั้น

Tuesday, January 6, 2015

Microsoft Desktop Optimization Pack 2014 R2 มาพร้อม App-V 5.0 SP3 และ UE-V 2.1

ไมโครซอฟท์ออก Microsoft Desktop Optimization Pack 2014 R2 (ออกเมื่อ 8 ธันวาคม 2557) ซึ่งเป็นการอัปเดตต่อเนื่องจาก MDOP 2014 โดยมาพร้อม App-V 5.0 SP3 และ UE-V 2.1 ซึ่งได้รับการปรับปรุงตามการทำงานข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้