Sunday, September 30, 2007

สรุปการอัพเดทความปลอดภัยของเดือนกันยายน 2550 (Revision 2.0)

วันที่ออกอัพเดท: 27 กันยายน 2550
เวอร์ชันของอัพเดท: Revision 2.0

ไมโครซอฟท์ได้ทำการปรับปรุงการอัพเดทของเดือนสิงหาคม 2550 จำนวน 1 ตัว คือ MS07-042- Clitical เป็นเวอร์ชัน Revision 2.0 โดยมีรายละเอียดการอัพเดทตามด้านล่าง

Tuesday, September 18, 2007

Firefox 2.0.0.7

Firefox version: 2.0.0.7
Release Date: 18 กันยายน 2550

mozillaZine News http://www.mozillazine.org/atom.xml

Firefox 2.0.0.7 New Features
ในเวอร์ชัน 2.0.0.7 นั้น ทาง Mozilla ได้ทำการปรับปรุงด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมจากเวอร์ชันก่อนหน้า เพื่อปิดช่องโหว่วเกี่ยวกับการเปิดไฟล์มัลติมีเดียของ Quicktime โดยในเวอร์ชันนี้ไม่ได้ทำการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่แต่อย่างใด สำหรับฟีเจอร์ต่างๆ นั้น สามารถอ่านรายละเอียดได้จาก Firefox 2 New Features

Security Update: ได้ปรับปรุงความปลอดภัยจำนวน 1 หัวข้อ ดังนี้
MFSA 2007-28 - Code execution via QuickTime Media-link files

การติดตั้ง Firefox 2.0.0.7
สำหรับวิธีการติดตั้ง Firefox 2.0.0.7 นั้น เหมือนกันกับการติดตั้งเวอร์ชันก่อนๆ โดยแบ่งออกเป็นสองรูปแบบด้วยกัน คือ การอัพเดทจาก Firefox เวอร์ชันก่อนหน้า ซึ่ง Firefox จะทำการตรวจสอบการอัพเดทโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และการติดตั้ง Firefox 2.0.x.x ใหม่ โดยสามารถอ่านรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการติดตั้งได้จาก การติดตั้ง Firefox 2.0.x.x

การยกเลิกการติดตั้ง Firefox 2
การยกเลิกการติดตั้ง Firefox 2 สามารถทำได้จาก Add or Remove Programs ใน Control Panel โดยการยกเลิกการติดตั้ง Firefox 2 นั้น จะไม่ทำการลบข้อมูลต่างๆ คือ bookmarks, web browsing history และ extensions หรือ add-ons ซึ่งต้องทำการลบด้วยตนเอง ตามตำแหน่งดังนี้

Windows Vista = Users\UserName\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox
Windows 2000, XP = Documents and Settings\UserName\Application Data\Mozilla\Firefox
Windows NT = WINNT\Profiles\UserName\Application Data\Mozilla\Firefox
Windows 98, ME = Windows\Application Data\Mozilla\Firefox
Mac OS X = ~/Library/Application Support/Firefox
Linux and Unix systems = ~/.mozilla/firefox

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Firefox 2.0.0.7 Release Notes
การติดตั้ง Firefox 2.0.x.x
การกำหนดให้ลบข้อมูลส่วนตัวในอัตโนมัติใน Firefox
การตั้งค่า Block pop-up Windows ใน Firefox
การตั้งค่าพร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ใน Firefox
Whats new in firefox 2.0.0.6
Whats new in firefox 2.0.0.5
Whats new in firefox 2.0.0.4
Whats new in firefox 2.0.0.3
Whats new in firefox 2.0.0.2
Whats new in firefox 2.0.0.1
Whats new in firefox 2.0


Keywords: การใช้งาน Mozilla Firefox 2.0.0.7

© 2007 Thai Windows Administrator Blog, All Rights Reserved.

Monday, September 17, 2007

Free Virus Fixtools: Trend Micro Sysclean

Free Virus Fixtools: Trend Micro Sysclean
Sysclean นั้นเป็นโปรแกรมสแกนและกำจัดไวรัสแบบ Stand-alone ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องทำการติดตั้ง (และไม่มีค่าใช้จ่าย) ลักษณะแบบเดียวกันกับ Stinger ของ McAfee สำหรับวิธีการและขั้นตอนการใช้งาน Sysclean นั้นก็คล้ายกันกับ Stinger แต่มีข้อแตกต่างกันตรงที่ Sysclean นั้น จะใช้ไฟล์ Virus Pattern ซึ่งแยกออกต่างหากจากตัวโปรแกรม Sysclean ในการทำงาน

เริ่มต้นใช้งาน
เนื่องจากไฟล์ Virus Pattern นั้น จะแยกออกต่างหากจากตัวโปรแกรม Sysclean ดังนั้น ในการใช้งาน Sysclean จะต้องทำการดาวน์โหลดทั้งโปรแกรม Sysclean และ ไฟล์ Virus Pattern

ขั้นตอนการใช้งาน
การสแกนไวรัสด้วย Sysclean นั้น มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการดาวน์โหลดทั้งโปรแกรม Sysclean และ ไฟล์ Virus Pattern ลงในโฟลเดอร์เดียวกัน โดยดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์ 2 ไฟล์ คือ Sysclean.exe ซึ่งเป็นโปรแกรม Sysclean และ lptxxx.zip ซึ่งเป็นไฟล์ Virus Pattern โดยที่ xxx เป็นตัวเลขแสดงถึงเวอร์ชัน ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นทุกๆ วัน เช่น 723

ดาวน์โหลด Sysclean ที่เว็บไซต์ http://www.trendmicro.com/download/sysclean.asp
ดาวน์โหลด Virus Pattern ที่เว็บไซต์ http://www.trendmicro.com/download/pattern.asp

2. จากนั้นให้ไปที่โฟลเดอร์ซึ่งเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา แล้วให้ทำการแตกไฟล์ lptxxx.zip ให้อยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันกับที่เก็บไฟล์ Sysclean.exe ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1. Extract Virus Pattern

3. ในโฟลเดอร์ซึ่งเก็บไฟล์โปรแกรม Sysclean และ ไฟล์ที่ทำการแตกออกมาจาก ไฟล์ Virus Pattern ให้ทำการรันโปรแกรม Sysclean โดยการดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Sysclean.exe ดังรูปที่ 2 ซึงจะได้หน้าต่างโปรแกรมดังรูปที่ 3


รูปที่ 2 Sysclean.exe


รูปที่ 3 Startup Windows

4. จากหน้าต่างโปรแกรมดังรูปที่ 3 เลือกทำการสแกนโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกนไวรัส เสร็จแล้วคลิก Scan ซึ่ง Sysclean จะทำการสแกน Memory และ System Settings ดังรูปที่ 4
หมายเหตุ:
การทำงานของ Sysclean นั้น โดยดีฟอลท์จะเป็น Basic mode และจะทำการสแกนโลคอลไดรฟ์ทั้งหมด (Scan all fixed local drives) และจะทำการคลีนไวรัสอัตโนมัตถ้าหากตรวจพบว่ามีไฟล์ที่ติดไวรัส (Automatically Clean infected files)แต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะทำการสแกนเฉพาะโฟลเดอร์ที่ต้องการได้ โดยเปลี่ยนไปเป็น Advance Mode โดยการคลิกที่ปุ่ม Advanced แล้วคลิกเลือก Scan selected folder จากนั้นเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการสแกน และเลือกให้ Sysclean ไม่ต้องทำการลบไวรัสอัตโนมัติ ในกรณีที่ตรวจพบไฟล์ติดไวรัส ก็ให้เคลียร์เช็คบ็อกซ์หน้า Automatically Clean infected


รูปที่ 4 Scan Memory and System Settings

5. เมื่อ Sysclean ทำการสแกน Memory และ System Settings แล้วเสร็จจะแสดงไดอะล็อกซ์ ดังรูปที่ 5 ให้คลิก OK เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป


รูปที่ 5 Scan Finished

6. Sysclean จะทำการสแกนไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือก ดังรูปที่ 6 ให้รอจนการทำงานแล้วเสร็จ แล้วปิดโปรแกรม (อาจทำการสแกนซำอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ)


รูปที่ 6 Scan files

การดูผลการทำงาน
โดยปกตินั้น เมื่อทำการสแกนแล้วเสร็จ Sysyclean ก็จะไม่ได้แสดงสรุปผลการทำงานให้ทราบ แต่เราสามารถดูได้โดยการคลิกที่ปุ่ม View Log ในหน้าต่างโปรแกรม Sysclean ซึ่งจะได้หน้าต่างดังรูปที่ 7 ซึ่งจะสรุปการทำงานทั้งหมดของโปรแกรม Sysyclean


รูปที่ 7 Log report

บทสรุป
Sysclean ของ Trend Micro นั้น สามารถใช้สแกนและกำจัดไวรัสโดยไม่ต้องทำการติดตั้ง ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก สามารถเก็บไว้ในแฟลชไดรฟ์เพื่อไปใช้ในเครื่องต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังรูจักไวรัสค่อนข้างมาก (ขึ้นอยู่กับไฟล์ Virus pattern ที่ใช้)การทำงานก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างดี ทำให้ Sysclean เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ผู้ใช้ธรรมดาจนถึงผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบควรมีประจำไว้ในกล่องเครื่องมือ

ท้ายนี้ คิดว่าบทความนี้ คงพอจะช่วยให้ท่านรู้จักและทราบวิธีใช้งานโปรแกรม Trend Micro Sysclean ไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามให้พึงระลึกไว้เสมอว่า "Sysclean นั้น ไม่ได้เป็นโปรแกรม ที่ทำหน้าที่ทดแทนโปรแกรมป้องกันไวรัส" นั้นคือ Sysyclean นั้นอาจจะช่วยในการคลีนไวรัสได้ แต่ไม่สามารถช่วยป้องกันไม่ให้คอมพิวเตอร์ไม่ติดไวรัสได้ ดังนั้นควรทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสและอัพเดทไวรัสซิกเนเจอร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

Trend Micro Sysclean Free Virus Fixtools

© 2007 Thai Windows Administrator, All Rights Reserved.

Friday, September 14, 2007

Sysinternal's ZoomIt v1.60

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา Sysinternal ได้ออกโปรแกรม ZoomIt เวอร์ชัน 1.60 ซึ่ง ZoomIt นั้นเป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการนำเสนองานทางด้านเทคนิคต่างๆ โดยสามารถทำการ Zoom หน้าจอ การวาดภาพบนหน้าจอ และใช้จับเวลาได้อีกด้วย โดยในเวอร์ชัน 1.60 นี้ ได้ปรับปรุงการใช้งานให้ง่ายขึ้น โดยการวาดรูปแบบสี่เหลี่ยมก็ทำได้โดยกดคีย์ Ctrl แล้วลากเม้าส์ และการวาดรูปวงกลมก็ทำได้โดยกดคีย์ Tab แล้วลากเม้าส์ เป็นต้น

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดมาทดลองใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รายละเอียดและตำแหน่งการดาวน์โหลดดูได้จากหัวข้อ Download Location

Download Location
Sysinternal's ZoomIt v1.60

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Windows Sysinternals
รายละเอียดโปรแกรม ZoomIt v1.52

********************************************************
* ZoomIt v1.60 © 2006-2007 Mark Russinovish *
* Sysinternals - www.sysinternals.com *
********************************************************

Keywords: ZoomIt Sysinternals

© 2007 by dtplertkrai. All Rights Reserved

Wednesday, September 12, 2007

Microsoft Security Bulletin Summary, September 2007 (Revision 1.1)

สรุปการอัพเดทของเดือนกันยายน 2550 (Revision 1.1)
วันที่ออกอัพเดท: 12 กันยายน 2550
เวอร์ชันของอัพเดท: Revision 1.1

ไมโครซอฟท์ได้ทำการปรับปรุงการอัพเดทของเดือนกันยายน 2550 เป็นเวอร์ชัน Revision 1.1 โดยมีรายละเอียดการอัพเดทตามด้านล่าง เรียงตามหมายเลขการอัพเดท

อัพเดทที่ได้ทำการปรับปรุง มีจำนวน 2 ตัว คือ
- MS07-051 - Critical
- MS07-054 - Important

รายละเอียดการอัพเดทของอัพเดทแต่ละตัว
- MS07-051: Vulnerability in Microsoft Agent Could Allow Remote Code Execution (938827)
- Link: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-051.mspx
- เหตุผลในการปรับปรุง: ทำการอัพเดท FAQ เพิ่มเติม
- การอัพเดทตัวนี้จะแทนการอัพเดทตัวเดิมที่ออกเมื่อ 11 กันยายน 2550
- วันที่ออกอัพเดท 12 กันยายน 2550
- ระดับความร้านแรง: วิกฤต (Critical)
- เวอร์ชัน: 1.1

MS07-054: Vulnerability in MSN Messenger and Windows Live Messenger Could Allow Remote Code Execution (942099)
- Link: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-054.mspx
- เหตุผลในการปรับปรุง: ทำการเพิ่มลิงค์สำหรับอัพเกรดเป็น Windows Live Messenger 8.1 ในตาราง Affected Software
- การอัพเดทตัวนี้จะแทนการอัพเดทตัวเดิมที่ออกเมื่อ 11 กันยายน 2550
- วันที่ออกอัพเดท 12 กันยายน 2550
- ระดับความร้านแรง: สำคัญ (Important)
- เวอร์ชัน: 1.1

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Microsoft Security Bulletin Summary for September 2007
ไมโครซอฟต์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนกันยายน

© 2007 by dtplertkrai. All Rights Reserved

CCleaner v2.00.500 Final available for download

ดาวน์โหลด CCleaner v2.00.500 Final ฟรี

แก้ไขล่าสุด: 19 มกราคม 2551

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา Piriform Ltd ซึ่งเป็นผู้พัฒนา CCleaner ได้ออกเวอร์ชันใหม่ล่าสุดคือ CCleaner v2.00.500 โดยได้ทำการปรับปรุงและยังแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ดังนี้

มีอะไรใหม่ใน CCleaner v2.00.500
CCleaner v2.00.500
- วันที่ออก 11 กันยายน 2550
- ปรับปรุงการทำงานบนวินโดวส์ Vista โดยจะทำงานในระดับสิทธิ์ Admin permissions ได้
- แก้ไขบั๊กในการคลีนรีจีสทรี with extended characters
- ปรับปรุงการจัดการ global exception และ การรายงานผลของโปรแกรมให้ดีขั้น
- แก้ไขความผิดพลาดในการทำแปลความสตริง
- ทำการอัพเดทการ translations
- แก้ไขบั๊กในการทำงานร่วมกับโปรแกรม Antivir
- แก้ไขบั๊กต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรือไม่สำคัญมากนัก

Features
ฟีเจอร์ต่างๆ ของ CCleaner 2.0
1. Complete rebuild in C++
2. Faster analyzing and cleaning
3. Portable
4. Compact
5. Redesigned User Interface
6. Exclusions
7. Loads of little tweaks

ดาวน์โหลด
สามารถทำการดาวน์โหลด CCleaner v2.00.500 ได้จากเว็บไซต์ CCleaner โดยไฟล์จะมีขนาดประมาณ 2.49MB (2,614,072 bytes / MD5 Checksum: 5F9F5862B4B4BEB1367FDB208664C8A1) หลังหน้าตาของโปรแกรม CCleaner 2.0 นั้น จะเป็นดังรูปที่ 1 และ 2 ด้านล่าง ครับ


รูปที่ 1 CCleaner 2.0 Start-up Windows


รูปที่ 2 CCleaner 2.0 About

สำหรับรายละเอียดวิธีการใช้งาน CCleaner สามารถอ่านได้จาก การใช้งาน CCleaner Step-by-Step

แหล่งอ้างอิง
CCleaner ที่เว็บไซต์ http://www.ccleaner.com

Copyright © 2007 TWA Blog. All Rights Reserved.

Tuesday, September 11, 2007

McAfee Avert Stinger v3.8.0

McAfee Avert Stinger v3.8.0 โปรแกรมฟรีสำหรับกำจัดไวรัส
อัพเดทเป็นเวอร์ชันใหม่อีกแล้วสำหรับ McAfee Avert Stinger โดยวันที่ 10 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาทาง McAfee ได้อัพเดท Stinger ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการตรวจจับและกำจัดไวรัสแบบ Stand-alone ของ McAfee เป็นเวอร์ชัน 3.8.0 ซึ่งจะเพิ่มความสามารถในการสแกนไวรัสต่างๆ จาก 187 ตัว เป็น 191 ตัว นอกจากนี้ทาง McAfee ยังได้ออก Fix tools ของไวรัสต่างๆ อีกหลายตัว เช่น W32/RJump(Worm_RJump.A) และ W32/Polip เป็นต้น

สำหรับวิธีการใช้งานโปรแกรม Avert Stinger นั้น สามารถอ่านได้จาก การใช้งาน McAfee Avert Stinger

การดาวน์โหลด cAfee Avert Stinger
สำหรับผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Stinger v3.8.0 และ Fix tools อื่นๆ ได้ฟรีจากเว็บไซต์ของ McAfee หรือที่เว็บไซต์ McAfee Avert Stinger ซึ่งไฟล์ Stinger v3.8.0 จะมีขนาดประมาณ 1.9 MB

แหล่งอ้างอิง
McAfee

หมายเหตุ:
โปรแกรม McAfee Stinger นั้น ไม่ได้ถูกพัฒนาให้แทนที่โปรแกรมป้องกันไวรัส ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยท่านควรทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสบนเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบฟรีเวอร์ชันได้ที่ Free AntiVirus Download

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
วิธีการใช้งาน McAfee Stinger
ไวรัส PE_LOOKED.VH-O
ไวรัส W32/Generic.e หรือ WORM_MUSIC.G
ไวรัส W32/RJump.worm หรือ WORM_RJUMP.A

McAfee Stinger 3.8.0

© 2007 Thai Windows Administrator, All Rights Reserved.

Microsoft Security Bulletin Summary, September 2007

ไมโครซอฟต์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนกันยายน (2550/2007)
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ได้ออก "อัพเดทความปลอดภัยของเดือนกันยายน" จำนวน 4 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้จะมี update ที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต (Critical) จำนวน 1 ตัว มีความร้ายแรงระดับสำคัญ (Importance) จำนวน 3 ตัว มีรายละเอียดของการอัพเดทตามด้านล่าง

วันที่ออกอัพเดท: 11 กันยายน 2550
เวอร์ชันของอัพเดท: 1.0
หมายเลขอัพเดท: ไมโครซอฟท์ได้ออกอัพเดทของเดือนกันยายน จำนวน 4 ตัว คือ โดยมีอัพเดท ที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติ (Critical Severity) จำนวน 1 ตัว มีความร้ายแรงระดับสูง (Important Severity) 3 ตัว ตามรายละเอียดด้านล่าง
- MS07-051 - Critical
- MS07-052 - Important
- MS07-053 - Important
- MS07-054 - Important

หมายเหตุ
1. สรุปการอัพเดทของเดือนกันยายน 2550 นี้ จะออกมาแทน Bulletin Advance notification
http://www.microsoft.com/technet/security/Bulletin/advance.mspx
2. สามารถรับชม webcast ของอัพเดทเดือนสิงหาคม 2550 ได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ที่
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/summary.mspx

รายละเอียดการอัพเดทของเดือนกันยายน 2550
รายละเอียดการอัพเดทของเดือนกันยายน 2550 เรียงตามระดับความร้ายแรงจากมากไปหาน้อย (สามารถอ่านรายละเอียดในเวอร์ชันภาษาอังกฤษได้จากเว็บไซต์ของไมโครซอฟท์ที่
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS07-sep.mspx

ความร้ายแรงระดับวิกฤติ (Critical Severity)
อัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤติ (Critical Severity) จำนวน 1 ตัว ดังนี้

MS07-051 - Vulnerability in Microsoft Agent Could Allow Remote Code Execution (938827)
อัพเดทลิงค์: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-051.mspx
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
ผลกระทบ: Remote Code Execution


ความร้ายแรงระดับสูง (Important Severity)
อัพเดท ที่มีความร้ายแรงระดับสูง (Important Severity) จำนวน 3 ตัว ดังนี้

MS07-052 - Vulnerability in Crystal Reports for Visual Studio Could Allow Remote Code Execution (941522)
อัพเดทลิงค์: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-052.mspx

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Visual Studio.NET 2002 SP1 (KB937057)
- Visual Studio.NET 2003(KB937058)
- Visual Studio.NET 2003 SP1 (KB937059)
- Visual Studio2005 (KB937060)
- Visual Studio2005 Service Pack 1 (KB937061)Windows Server 2003 x86/x64 SP1/SP2, Office 2004 for Mac, Visual Basic 6.0 SP6
ผลกระทบ: Remote Code Execution

MS07-053 - Vulnerability in Windows Services for UNIX Could Allow Elevation of Privilege (939778)
อัพเดทลิงค์: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-053.mspx
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows 2000 SP4
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows XP SP2
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 x64/x64-SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Vista x32/x64
ผลกระทบ: Elevation of Privilege


MS07-054 - Vulnerability in MSN Messenger and Windows Live Messenger Could Allow Remote Code Execution (942099)
อัพเดทลิงค์: http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/ms07-054.mspx

ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: - MSN Messenger 6.2/7.0/7.5, Windows Live Messenger 8.0
ผลกระทบ: Remote Code Execution

การออกอัพเดทและการอัพเดทระบบ
ผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำการอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ได้จากเว็บไซต์ไมโครซอฟต์อัพเดท (http://update.microsoft.com) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทาง Windows Server Update Services ขององค์กร

แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
Microsoft Technet Security

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Microsoft Technet Security
Microsoft Security Center

Keywords: Security Update SecurityUpdate ซีเคียวริตี้อัพเดท

© 2007 by dtplertkrai. All Rights Reserved

Monday, September 10, 2007

Microsoft Security Update for September 2007 (7 SEP 2007)

ไมโครซอฟต์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนกันยายน 2550/2007 (อัพเดท: 7 กันยายน)
หมายเหตุ: บทความนี้จะเป็นการอัพเดทบทความ "ไมโครซอฟต์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนกันยายน (2550/2007)"

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ได้ออกประกาศเรื่อง "การออกอัพเดทความปลอดภัยของเดือนกันยายน" ฉบับใหม่ โดยทางไมโครซอฟท์ตัดอัพเดทออก 1 ตัว คือ ส่วนที่เกี่ยวกับ Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 และ Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832) ทำให้การอัพเดทความปลอดภัย (Security Update) ของเดือนสิงหาคมจะเหลือจำนวน 4 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้จะมี update ที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต (Critical) จำนวน 1 ตัว มีความร้ายแรงระดับสำคัญ (Importance) จำนวน 3 ตัว โดยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

การอัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต ได้แก่
Microsoft Security Bulletin 1
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
ผลกระทบ: Remote Code Execution

การอัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับสำคัญ ได้แก่
Microsoft Security Bulletin 2
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Visual Studio.NET 2002 SP1 (KB937057)
- Visual Studio.NET 2003(KB937058)
- Visual Studio.NET 2003 SP1 (KB937059)
- Visual Studio2005 (KB937060)
- Visual Studio2005 Service Pack 1 (KB937061)Windows Server 2003 x86/x64 SP1/SP2, Office 2004 for Mac, Visual Basic 6.0 SP6
ผลกระทบ: Remote Code Execution

Microsoft Security Bulletin 3
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows 2000 SP4
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows XP SP2
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 x64/x64-SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Vista x32/x64
ผลกระทบ: Elevation of Privilege

Microsoft Security Bulletin 4
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: - MSN Messenger 6.2/7.0/7.5, Windows Live Messenger 8.0
ผลกระทบ: Remote Code Execution

การออกอัพเดทและการอัพเดทระบบ
ไมโครซอฟท์ วางแผนที่จะออกอัพเดทดังกล่าวในวันที่ 11 กันยายน 2550 โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำการอัพเดทจากเว็บไซต์ไมโครซอฟต์อัพเดท (http://update.microsoft.com) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทาง Windows Server Update Services ขององค์กร

ที่มา/แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
Microsoft Technet Security

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Microsoft Technet Security
Microsoft Security Center

Keywords: Security Update SecurityUpdate

© 2007 by dtplertkrai. All Rights Reserved

Friday, September 7, 2007

Microsoft Security Update for September 2007

ไมโครซอฟต์ซีเคียวริตี้อัพเดทของเดือนกันยายน (2550/2007)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2550 ที่ผ่านมา ไมโครซอฟท์ ได้ออกประกาศเรื่อง "การออกอัพเดทความปลอดภัยของเดือนกันยายน" ว่าทางไมโครซอฟท์จะออกอัพเดทความปลอดภัย (Security Update) ของเดือนกันยายนจำนวน 5 ตัว ซึ่งในจำนวนนี้จะมี update ที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต (Critical) จำนวน 1 ตัว มีความร้ายแรงระดับสำคัญ (Importance) จำนวน 4 ตัว โดยโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ มีรายละเอียดตามด้านล่าง

การอัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับวิกฤต ได้แก่
Microsoft Security Bulletin 1
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
ผลกระทบ: Remote Code Execution

การอัพเดทที่มีความร้ายแรงระดับสำคัญ ได้แก่
Microsoft Security Bulletin 2
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Visual Studio.NET 2002 SP1 (KB937057)
- Visual Studio.NET 2003(KB937058)
- Visual Studio.NET 2003 SP1 (KB937059)
- Visual Studio2005 (KB937060)
- Visual Studio2005 Service Pack 1 (KB937061)Windows Server 2003 x86/x64 SP1/SP2, Office 2004 for Mac, Visual Basic 6.0 SP6
ผลกระทบ: Remote Code Execution

Microsoft Security Bulletin 3
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows 2000 SP4
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows XP SP2
- Windows Services for UNIX 3.0/3.5 on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 SP1/SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Server 2003 x64/x64-SP2
- Subsystem for UNIX-based Applications on Windows Vista x32/x64
ผลกระทบ: Elevation of Privilege

Microsoft Security Bulletin 4
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ: - MSN Messenger 6.2/7.0/7.5, Windows Live Messenger 8.0
ผลกระทบ: Remote Code Execution

Microsoft Security Bulletin 5
ซอฟต์แวร์ที่ได้รับผลกระทบ:
- Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 on Windows Server 2003 SP1/SP2/x64/x64-SP2 (KB934525)
- Microsoft Office SharePoint Server 2007 (KB937832)
ผลกระทบ: Elevation of Privilege

การออกอัพเดทและการอัพเดทระบบ
ไมโครซอฟท์ วางแผนที่จะออกอัพเดทดังกล่าวในวันที่ 11 กันยายน 2550 โดยผู้ใช้ทั่วไปสามารถทำการอัพเดทจากเว็บไซต์ไมโครซอฟต์อัพเดท (http://update.microsoft.com) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรือผ่านทาง Windows Server Update Services ขององค์กร

ที่มา/แหล่งอ้างอิง/รายละเอียดเพิ่มเติม
Microsoft Technet Security

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
Microsoft Technet Security
Microsoft Security Center

Keywords: Security Update SecurityUpdate

© 2007 by dtplertkrai. All Rights Reserved