Thursday, December 23, 2010

Oracle VM VirtualBox 4.0.0 Final Now Available for Download

Oracle ออก VirtualBox 4.0.0 Final มี Virtual hardware ตัวใหม่และคุณสมบัติใหม่อีกหลายอย่าง

อัพเดท 19 ม.ค. 54: Oracle ออก VirtualBox 4.0.2 Build 69518 เพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงานที่พบในเวอร์ชัน 4.0.0 Build 69151

Oracle ออก VirtualBox 4.0.0 Final ซึ่งเป็นการอัพเดทเมเจอร์เวอร์ชันใหม่ โดยออกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2553 และมีหมายเลขเวอร์ชันเต็มคือ VirtualBox 4.0.0 Build 69151 ซึ่งในเวอร์ชันนี้มีการเพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่าง ดังนี้
1. แบ่ง VirtualBox ออกเป็น 2 แพ็กเกจได้แก่ Base package และ Extension Packs
2. ใช้ New settings/disk file layout สำหรับ VM portability ตัวใหม่
3. ใช้ VirtualBox Manager ตัวใหม่ซึ่งระบบ GUI ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่
4. VMM: เกสต์โอเอส (Guest OS) สามารถรองรับหน่วยความจำได้มากกว่า 1.5/2 GB บนระบบโฮสต์ (Hosts) 32 บิท
5. มีระบบฮาร์ดแวร์เสมือน (Virtual hardware) ตัวใหม่ ได้แก่ Intel ICH9 chipset with three PCI buses, PCI Express and Message Signaled Interrupts (MSI) และ Intel HD Audio
6. สามารถรองรับ Open Virtualization Format (OVF) และ Open Virtualization Format Archive (OVA)
7. Resource control: รองรับการจำกัดการใช้งาน CPU และ IO bandwidth ของเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual machine)
8. Storage: รองรับอะซิงโครนัส I/O สำหรับอิมเมจ iSCSI, VMDK, VHD และ Parallels
9. Storage: รองรับการปรับขนาดอิมเมจ VDI และ VHD
10. Guest Additions: รองรับหลายหน้าจอเสมือน (Multiple virtual screens) ในเกสต์โอเอสที่เป็น Linux และ Solaris ที่ใช่ X.Org server 1.3 หรือใหม่กว่า
11. Language bindings: ใช้ Java bindings รูปแบบเดียวสำหรับทั้ง APIs แบบโลคอล (COM/XPCOM) และรีโมท (SOAP)

สำหรับการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำงานทั้งหมดมีรายละเอียดดังที่แสดงในหัวข้อ "การปรับปรุงใน VirtualBox 4.0.0 Build 69151" ด้านล่าง

แนะนำ VirtualBox
VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์ฟรีสำหรับใช้ทำการจำลองระบบคอมพิวเตอร์ (Virtualization) บนระบบ x86 และ AMD64/Intel64 ลักษณะเดียวกับโปรแกรม VMware Workstation (ซึ่งเป็นโปรแกรมเชิงพานิชย์ที่ต้องซื้อไลเซนส์จึงสามารถใช้งานได้เต็มฟังก์ชัน) และ VMware Player 3.0 (สามารถใช้งานได้ฟรี) ของ VMware หรือโปรแกรม Virtual PC ของ Microsoft ซึ่งสามารถใช้งานได้ฟรี และ Windows Virtual PC ของ Microsoft ซึ่งใช้งานได้ฟรีแต่จะมีเฉพาะใน Windows 7 ร่น Professional, Enterprise และ Ultimate

VirtualBox เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพนซอร์ส (Open Source) พัฒนาโดย Oracle (ก่อนหน้านี้เป็น Sun Microsystems ซึ่งปัจจุบันถูกซื้อกิจการโดย Oracle) สามารถใช้งานได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายภายใต้ไลเซนส์แบบ GNU General Public License (GPL) เป็นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการใช้งานได้ทั้งในเอนเทอร์ไพรส์ (Enterprise) และการใช้งานภายในบ้าน และยังมีฟีเจอร์ให้ใช้งานหลากหลายและที่สำคัญเป็นโซลูชั่นระดับมืออาชีพที่ใช้งานได้ฟรี

คุณสมบัติเด่นของ VirtualBox
สำหรับคุณสมบัติการใช้งานที่น่าสนใจของ VirtualBox 4.0.x มีดังนี้
1. Modularity มีการออกแบบแยกเป็นโมดูลและมีการออกแบบอินเทอร์เฟชภายในที่ดี ทำให้การควบคุมจัดการทำได้ง่ายและหลากหลาย เช่น สามารถทำการสตาร์ทเวอร์ชวลแมชชีน (Virtual Machine) ด้วยอินเทอร์เฟชแบบ GUI และทำการควบคุมเวอร์ชวลแมชชีนจากคอมมานด์ไลน์ หรือควบคุมจากระยะไกล
2. Virtual machine descriptions in XML ค่าการคอนฟิกเวอร์ชันของเวอร์ชวลแมชชีนจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ XML และเป็นอิสระจากเครื่องโลคอลแมชชีน ทำให้การย้ายระบบเวอร์ชวลแมชชีนทำได้ง่ายขึ้น
3. Guest Additions for Windows and Linux สามารถทำการติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมบนเวอร์ชวลแมชชีน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. Shared folders การแชร์ข้อมูลระหว่าง Host และ Guest สามารถทำได้ง่าย
5. Virtual USB Controllers มีการจำลอง USB controller บนเวอร์ชวลแมชชีน ทำให้สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ USB ต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรเวอร์เพิ่มเติม
6. Remote Desktop Protocol สามารถรองรับกับโปรโตคอล RDP ได้อย่างเต็มรูปแบบ
7. USB over RDP เครื่องเวอร์ชวลแมชชีนสามารถแอคเซสกับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง Remote Client ได้

การดาวน์โหลด
สำหรับผู้ที่สนใจใช้งานสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม VirtualBox 4.0.0 Build 69151 เวอร์ชันสำหรับ Windows มาใช้งานได้ฟรีที่เว็บไซต์ Download VirtualBox 4.0.0 Build 69151 for Windows สำหรับเวอร์ชันบนระบบปฏิบัติการอื่นๆ สามารถดูรายละเอียดการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ Download VirtualBox

การปรับปรุงใน VirtualBox 4.0.0 Build 69151
VirtualBox 4.0.0 Build 69151 เป็นเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุงการทำงานให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีการปรับปรุงหลายอย่างดังต่อไปนี้
• Reorganization of VirtualBox into a base package and Extension Packs.
• New settings/disk file layout for VM portability.
• Major rework of the GUI (now called "VirtualBox Manager"):
- Redesigned user interface with guest window preview (also for screenshots)
- New "scale" display mode with scaled guest display.
- Support for creating and starting .vbox desktop shortcuts (bug #1889)
- The VM list is now sortable
- Machines can now be deleted easily without a trace including snapshots and saved states, and optionally including attached disk images (bug #5511; also, VBoxManage unregistervm --delete can do the same now)
- Built-in creation of desktop file shortcuts to start VMs on double click (bug #2322)

• VMM: support more than 1.5/2 GB guest RAM on 32-bit hosts
• New virtual hardware:
- Intel ICH9 chipset with three PCI buses, PCI Express and Message Signaled Interrupts (MSI).
- Intel HD Audio, for better support of modern guest operating systems (e.g. 64-bit Windows; bug #2785)

• Improvements to OVF support.
- Open Virtualization Format Archive (OVA) support
- Significant performance improvements during export and import
- Creation of the manifest file on export is optional now
- Imported disks can have formats other than VMDK

• Resource control: added support for limiting a VM’s CPU time and IO bandwidth.
• Storage: support asynchronous I/O for iSCSI, VMDK, VHD and Parallels images
• Storage: support for resizing VDI and VHD images.
• Guest Additions: support for multiple virtual screens in Linux and Solaris guests using X.Org server 1.3 and later
• Language bindings: uniform Java bindings for both local (COM/XPCOM) and remote (SOAP) invocation APIs

นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มและปรับปรุงการทำงานต่างๆ นี้
• VMM
- Enable large page support by default on 64-bit hosts (applies to nested paging only)
- fixed guru meditation when running Minix (VT-x only; bug #6557)
- fixed crash under certain circumstances (Linux hosts only, non VT-x/AMD-V mode only; bugs #4529 and #7819)

• GUI
- add configuration dialog for port forwarding in NAT mode (bug #1657)
- show the guest window content on save and restore
- certain GUI warnings don’t stop the VM output anymore
- fixed black fullscreen minitoolbar on KDE4 hosts (Linux hosts only; bug #5449)

• 3D support
- allow use of CR_SYSTEM_GL_PATH again (bug #6864)
- fixed various clipping/visibility issues (bugs #5659, #5794, #5848, #6018, #6187, #6570)
- guest application stack corruption when using glGetVertexAttrib[ifd]v (bug #7395)
- fixed OpenGL support for libMesa 7.9
- fixed Unity/Compiz crashes on natty

• VRDP
- fixed rare crash in multimonitor configuration
- support for upstream audio

• BIOS: implemented multi-sector reading to speed up booting of certain guests (e.g. Solaris)
• Bridged networking: improved throughput by filtering out outgoing packets intended for the host before they reach the physical network (Linux hosts only; bug #7792)
• 2D Video acceleration: multimonitor support
• Display: fixed occasional guest resize crash
• NAT: port forwarding rules can be applied at runtime
• SATA: allow to attach CD/DVD-ROM drives including passthrough (bug #7058)
• Floppy: support readonly image files, taking this as the criteria for making the medium readonly (bug #5651)
• Audio: fixed memory corruption during playback under rare circumstances
• Audio: the DirectSound backend now allows VMs to be audible when another DirectSound application is active, including another VM (bug #5578)
• EFI: support for SATA disks and CDROMs
• BIOS: reduce the stack usage of the VESA BIOS function #4F01 (Quake fix)
• OVF/OVA: fixed export of VMs with iSCSI disks
• Storage: Apple DMG image support for the virtual CD/DVD (bug #6760)
• Linux host USB support: introduced a less invasive way of accessing raw USB devices (bugs #1093, #5345, #7759)
• Linux hosts: support recent Linux kernels with CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX set
• Guest Additions: Shared Folders now can be marked as being auto-mounted on Windows, Linux and Solaris guests
• Linux Additions: Shared Folders now support symbolic links (bug #818)
• Linux Additions: combined 32-bit and 64-bit additions into one file
• Windows Additions: automatic logon on Windows Vista/Windows 7 is now able to handle renamed user accounts; added various bugfixes

ความต้องการระบบของ VirtualBox 4.0.0 Build 69151
VirtualBox สามารถรองรับการทำงานบนโฮสต์ (Host OS) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, Macintosh และ OpenSolaris และสามารถรองรับกับระบบระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเวอร์ชวลแมชชีนใน VirtualBox (Guest OS) ได้เป็นจำนวนมาก รวมถึง Windows 7 ทั้งเวอร์ชัน 32-bit (x86) และ 64-bit (x64)

Support Host Operating Systems
VirtualBox 4.0.0 Build 69151 สามารถรองรับ Host Operating Systems ดังนี้
Windows hosts:
- Windows XP, all service packs (32-bit)
- Windows Server 2003 (32-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit1).
- Windows Server 2008 (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

Mac OS X hosts:
- 10.5 (Leopard, 32-bit)
- 10.6 (Snow Leopard, 32-bit and 64-bit)
Note: Intel hardware is required

Linux hosts (32-bit and 64-bit3):
- Ubuntu 6.06 ("Dapper Drake"), 6.10 ("Edgy Eft"), 7.04 ("Feisty Fawn"), 7.10 ("Gutsy Gibbon"), 8.04 ("Hardy Heron"), 8.10 ("Intrepid Ibex"), 9.04 ("Jaunty Jackalope"), 9.10 ("Karmic Koala"), 10.04 ("Lucid Lynx").
- Debian GNU/Linux 3.1 ("sarge"), 4.0 ("etch") and 5.0 ("lenny")
- Oracle Enterprise Linux 4 and 5
- Redhat Enterprise Linux 4 and 5
- Fedora Core 4 to 12
- Gentoo Linux
- SUSE Linux 9 and 10, openSUSE 10.3, 11.0, 11.1, 11.2
- Mandriva 2007.1, 2008.0, 2009.1, 2010.0

สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้จาก http://download.virtualbox.org/virtualbox/UserManual.pdf

Support Guest Operating Systems
VirtualBox 4.0.0 Build 69151 สามารถรองรับ Guest Operating Systems ดังนี้
Windows Family
Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows 7

Linux family
สามารถรองรับ Linux ที่ใช้ kernels เวอร์ชัน 2.4 และ 2.6 ได้ แต่ทางผู้พัฒนาแนะนำให้ใช้เวอร์ชัน 2.6.13 หรือสูงกว่า สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่: รายชื่อ Guest OSes

บทความโดย: Thai Windows Administrator Blog

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
Changelog for VirtualBox 4.0

Copyright © 2010 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: