Friday, January 23, 2015

Adobe ปิดหนึ่งในสองบั๊กที่พบใน Flash Player มีรายงานการโจมตีผู้ใช้แล้ว

อะโดบีออก Flash Player 16.0.0.287 เวอร์ชัน Windows และ Mac และออก Flash Player 11.2.202.438 เวอร์ชัน Linux เพื่อแก้บั๊กที่ใช้หลบเลี่ยงการสุ่มหน่วยความจำ (หมายเลข CVE-2015-0310) บน Windows ได้ โดยมีการโจมตีผู้ใช้ Flash Player บน Windows เกิดขึ้นแล้ว ทั้งนี้ให้ผู้ใช้ทำการอัปเดท Flash Player เป็นเวอร์ชัน 16.0.0.287 ในทันทีที่ทำได้

Saturday, January 17, 2015

ไมโครซอฟท์อัปเดต Virtual Machine ที่ติดตั้ง Internet Explorer ล่วงหน้าเป็น Build 20141027

เนื่องจากปัจจุบันยังคงมีผู้ใช้ Internet Explorer (IE) หลากหลายเวอร์ชันทำให้หากต้องการทดสอบการทำงานของเว็บไซต์หรือเว็บแอพบน IE ให้ครอบคลุมทุกเวอร์ชันนั้นทำได้ค่อนข้างยาก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ ไมโครซอฟท์จึงออกคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual Machine) ที่ติดตั้ง IE ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้นักพัฒนานำไปใช้ในการทดสอบการทำงานเว็บไซต์หรือเว็บแอพ

Wednesday, January 14, 2015

Security Update มกราคม 2558: ไมโครซอฟท์ออก 8 อัปเดต ทั้งหมดสำหรับปรับปรุงช่องโหว่ความปลอดภัยร้ายแรงใน Windows

ไมโครซอฟท์ทำการปรับปรุงความปลอดภัยซอฟต์แวร์ครั้งแรกของปี 2558 โดยออกอัปเดตจำนวน 8 ตัว ซึ่งทั้งหมดเป็นอัปเดตสำหรับปรับปรุงความปลอดภัยใน Windows ตั้งแต่ Vista ถึง 8.1 สำหรับเวอร์ชันลูกข่ายและ Server 2003 ถึง Server 2012 R2 สำหรับแม่ข่าย นอกจากนี้ยังออกเวอร์ชันใหม่ของ MS14-080 (IE) อีกด้วย

Friday, January 9, 2015

ไมโครซอฟท์จะออก Advance Notification Service ให้เฉพาะ Premier customers เท่านั้น มีผล: มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ไมโครซอฟท์ประกาศเปลี่ยนแปลงนโยบายการออก Advance Notification Service (ANS) จากเดิมที่จะเผยแพร่แบบสาธารณะบนอินเทอร์เน็ต แต่นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 เป็นต้นไปจะออก ANS ให้เฉพาะลูกค้าพรีเมียร์ (Premier customers) และบริษัทที่เข้าร่วมโปรแกรมความปลอดภัยเท่านั้น

Tuesday, January 6, 2015

Microsoft Desktop Optimization Pack 2014 R2 มาพร้อม App-V 5.0 SP3 และ UE-V 2.1

ไมโครซอฟท์ออก Microsoft Desktop Optimization Pack 2014 R2 (ออกเมื่อ 8 ธันวาคม 2557) ซึ่งเป็นการอัปเดตต่อเนื่องจาก MDOP 2014 โดยมาพร้อม App-V 5.0 SP3 และ UE-V 2.1 ซึ่งได้รับการปรับปรุงตามการทำงานข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ใช้