Thursday, March 5, 2015

ดาวน์โหลด VirtualBox 4.3.24 Build 98716

โอราเคิล (Oracle) ออก VirtualBox 4.3.24 Build 98716 เพื่อปรับปรุงการทำงานและแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบในเวอร์ชันก่อนหน้า เช่น ปัญหาการเชื่อมต่อหลุดเมื่อโฮสต์ทำการขอรับหมายเลขที่อยู่ไอพีจากเซิร์ฟเวอร์ DHCP ใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในกรณีใช้งานแบบ NAT/NAT Network บนโฮสต์ Windows แก้ปัญหาการแบ่งปันโฟลเดอร์กับเกสต์ เป็นต้น และทำการเปิดใช้งาน PXE บนโฮสต์ Windows อีกครั้ง

Friday, February 27, 2015

ไมโครซอฟท์เปิดให้ดาวน์โหลด Windows 7 ISO Image ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์แล้ว


ข่าวดีสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ Windows 7 เวอร์ชันปลีก ที่ต้องการไฟล์ไอเอสโออิมเมจ Windows 7 สำหรับใช้ในการซ่อมเครื่องหรือทำการติดตั้งระบบใหม่ หรือแม้แต่เก็บสำรองไว้ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากไมโครซอฟท์ได้เปิดให้ดาวน์โหลดไฟล์ไอเอสโออิมเมจ Windows 7 ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการแล้ว

Monday, February 23, 2015

Microsoft Assessment and Planning Toolkit 9.2 เพิ่มการรองรับ Azure A8/A9 Virtual Machine

ไมโครซอฟท์อัปเดท Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit เป็นเวอร์ชัน 9.2 ซึ่งเป็นการอัปเดทย่อยตัวที่สองต่อจากเวอร์ชัน 9.1 โดยในเวอร์ชัน 9.2 นี้เพิ่มการรองรับคอมพิวเตอร์เสมือน Windows Azure ขนาด A8/A9 เพิ่ม Windows Server 2008 เข้าในรายการ Legacy Server Discover เพิ่มตัวนับประสิทธิภาพการทำงาน และปรับปรุงการรายงานผล ตามรายละเอียดด้านล่าง

Wednesday, February 18, 2015

ดาวน์โหลด Remote Server Administration Tools for Windows 10 Technical Preview Build 9926

ไมโครซอฟท์ออกโปรแกรมเครื่องมือ Remote Server Administration Tools (RSAT) for Windows 10 Technical Preview ซึ่งเป็นเครื่องมือฟรีสำหรับผู้ดูแลระบบใช้ในการจัดการ หน้าที่ (Roles) และคุณลักษณะ (Features) คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Windows Server ในสภาพแวดล้อมแบบแอคทีฟไดเร็กตอรีโดเมนเซอร์วิส Windows Server Technical Preview ผ่านระบบเครือข่ายจากคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่รันด้วย Windows 10 Technical Preview

Sunday, February 15, 2015

ไมโครซอฟท์ออก Microsoft Security Essentials 4.7 Final

ไมโครซอฟท์อัปเดท Microsoft Security Essentials (MSE) เป็นเวอร์ชัน 4.7.205.0 โดยไม่มีการไม่มีรีลีสโน้ตอย่างเป็นทางการ แต่คาดว่าเป็นการอัปเกรดและปรับปรุงเทคโนโลยีการป้องกันมัลแวร์ให้ทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น