Thursday, June 5, 2008

การติดตั้ง Web Server บน Windows Server 2003

การติดตั้ง Web Server (IIS) บน Windows Server 2003
Internet Information Services (IIS) คือโปรแกรมที่ทำหน้าเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web server) ในระบบปฏิบัติการวินโดวส์ ซึ่งในวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 นั้น เวอร์ชันของ IIS จะเป็นเวอร์ชัน 6.0 (IIS 6.0) ซึ่งทางไมโครซอฟต์ได้ทำการออกแบบโปรแกรมใหม่ทั้งหมด โดยเน้นในเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษ เนื่องจากในเวอร์ชันก่อนหน้านั้นคือ IIS 5.0 ในวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2000 จะมีช่องโหว่ความปลอดภัยค่อนข้างมาก และที่สำคัญคือการมันจะถูกติดตั้งโดยดีฟอลท์พร้อมกับระบบปฏิบัติการ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยและเป็นช่องทางการระบาดของไวรัสต่างๆ เช่น Code Red และ Nimda
ดังนั้น บนวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 นั้น IIS 6.0 จะไม่ทำการติดตั้งโดยดีฟอลท์พร้อมกับระบบปฏิบัติการแต่ผู้ใช้ต้องทำการติดตั้งเองเมื่อต้องการใช้งาน และนอกจากนี้ IIS 6.0 ยังได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้น ทำให้สามารถรองรับการใช้งานต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

ขั้นตอนการติดตั้ง IIS 6.0
ขั้นตอนการติดตั้ง IIS 6.0 บนวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 ก่อนอื่นให้ทำการล็อกออนเข้าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วยูสเซอร์ที่เป็นแอดมินและใส่แผ่นติดตั้งวินโดวส์เซิร์ฟเวอร์ 2003 ในไดร์ฟซีดีรอม จากนั้นให้ดำเนินการติดตั้ง IIS ตามวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้

วิธีที่ 1: ติดตั้งผ่านทาง Add or Remove Programs
1. คลิก Start จากนั้นให้เลือก Control Panel > Add or Remove Programs
2. คลิก Add/Remove Windows Components เพื่อสตาร์ท Windows Components Wizard
3. เลือก Application Server แล้วคลิก Details
4. คลิกที่ Internet Information Services (IIS) แล้วคลิก Details
5. คลิกให้หน้า Internet Information Services Manager เป็นเครื่องหมายถูกเพื่อติดตั้ง IIS 6.0 หรือหากต้องการเลือกเฉพาะบางรายการให้คลิก Details
6. หากต้องการปรับแต่งองค์ประกอบย่อยและบริการต่างๆ ให้คลิกเลือกที่ World Wide Web Service จากนั้นคลิก Details แล้วเลือกองค์ประกอบที่ต้องการ

วิธีที่ 2: ติดตั้งผ่านทาง Manage Your Server
1. คลิก Start จากคลิก Manage Your Server
2. ในหน้าต่าง Manage Your Server ให้คลิกที่ Add or remove a role จะได้หน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Preliminary Steps
3. ในหน้าต่าง Preliminary Steps ให้คลิก Next
4. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Configuration Options ให้คลิกเลือก Custom Configuration เสร็จแล้วคลิก Next
5. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Server Role ให้คลิกเลือก Application Server (IIS, ASP.Net) เสร็จแล้วคลิก Next
6. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Summary of Selections ให้คลิก Next
7. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Application Server Installation Wizard ให้คลิก Next
8. รอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ วินโดวส์จะแสดงหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Configure Your Server Wizard ขึ้นมาแจ้งว่า ขณะนี้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็น Application Server ให้คลิก Finish เพื่อจบการทำงาน

• การสร้างเว็บไซต์
หลังจากทำการติดตั้ง IIS 6.0 แล้วเสร็จ ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ ตามขั้นตอนดังนี้
1. เปิด Internet Information Services Manager โดยคลิกสตาร์ทจากนั้นให้เลือก All Programs>Administrator Tools
2. ภายใต้สแนปอินของ IIS ให้คลิกที่ไอคอนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ จากนั้นคลิกเมาส์ขวาที่โฟลเดอร์เว็บไซต์ เลือก New แล้วเลือก Web Site
3. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Web Site Creation Wizard ให้ใส่คำอธิบายเว็บไซต์ เช่น Company Web Site แล้วคลิกปุ่ม Next
4. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ IP Address and Port Settings ให้ใส่ค่าต่างๆ ดังนี้
1. ในช่องข้างล่าง Enter the IP address to use for this Web site: ใส่ All unassigned
2. ในช่องข้างล่าง TCP port this Web site should use (Default:80): ใส่ 80
3. ในช่องข้างล่าง Host header for this Web site (Default: None): ใส่ mycompany.com แล้วคลิกปุ่ม Next
5. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Home Directory จะเป็นการกำหนดไดเรกตอรีสำหรับเก็บไฟล์ของเว็บไซต์ให้คลิกปุ่ม Browse แล้วเลือกไดเรกตอรีที่เก็บไฟล์ของเว็บไซต์แล้วคลิกปุ่ม Next
6. ในไดอะล็อกบ็อกซ์ Web Site Access Permission คลิกให้หน้า Read และ Run script (such as ASP) เป็นเครื่องหมายถูก แล้วคลิกปุ่ม Next
- Read อนุญาตให้ผู้ใช้อ่านเว็บเพจ เช่น ไฟล์ HTML ได้
- Run Script อนุญาตให้ผู้ใช้รันสคริปต์ เช่นไฟล์ ASP
- Execute อนุญาตให้ผู้ใช้รันโปรแกรม เช่น แอปพลิเคชันที่ทำงานบน ISAPI หรือ CGI
- Write อนุญาตให้ผู้ใช้อัปโหลดไฟล์ขึ้นไปยังเว็บไซต์
- Browse อนุญาตให้ผู้ใช้วิวดูรายชื่อไฟล์ได้ ถ้าชื่อของไดเรกตอรีที่ผู้ใช้ใส่นั้นมีอยู่จริงและไดเรกตอรีนั้นไม่มีไฟล์ที่ถูกกำหนดให้เป็นดีฟอลท์ไฟล์

7. คลิกปุ่ม Next และ Finish ตามลำดับ
8. สร้างไฟล์ html แล้วบันทึกเก็บไว้ในไดเรกตอรีที่กำหนดนั้นตอนที่ 5.
9. เปิด Internet Explorer แล้วไปที่ http://localhost/filename.htm

การเปิดใช้งาน Web Service Extension
Web Service Extension หรือส่วนขยายด้านการให้บริการเว็บ หมายถึงฟังก์ชันการทำงาน หรือเอกสารแบบไดนามิก ซึ่งต้องใช้การประมวลผลแบบพิเศษจาก IIS 6.0 จึงจะทำงานได้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะให้ IIS 6.0 ประมวลผลเอกสารหรือประมวลผลฟังก์ชันการทำงานใดๆ เพิ่มเติมโดยการ Enable/Disable แต่ละหัวข้อใน Web Service Extension ดังนี้

• Active Server Pages
กำหนดว่าสคริปต์ที่พัฒนาในรูปแบบของไฟล์ ASP สามารถรันได้หรือไม่ ให้ทำการอีนาเบิล Extension นี้หากเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งานพัฒนาจากระบบ ASP

• ASP.NET
กำหนดว่าแอปพลิเคชันจำพวก ASP.NET สามารถทำงานบน IIS 6.0 ได้หรือไม่

• BITS Server Extensions
กำหนดว่า Background Internet Service สามารถทำงานได้หรือไม่

• Indexing Service
กำหนดว่าให้จัดทำดัชนีของเนื้อหาต่างๆ ของเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อการค้นหาหรือไม่

• Internet Data Connector
กำหนดว่าเว็บเพจสามารถใช้บริการจาก Internet Data Connector เพื่อเชื่อมต่อไปยังฐานข้อมูลได้หรือไม่

• Internet Printing
กำหนดว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์เอกสารผ่านอินเทอร์เน็ตมายังเซิร์ฟเวอร์เครื่องนี้ได้หรือไม่

• Server Side Includes
กำหนดว่าเว็บเพจสามารถขอใช้บริการจาก Server Side Include (SSI) ได้หรือไม่

• WebDAV
กำหนดว่าเว็บเพจสามารถรองรับ WebDAV ได้หรือไม่

Add to Technorati Favorites  Add to Google  Add to delicious.com  Add to digg.com
Keywords: Internet Information Services IIS 6.0 Web Server

© 2008 Thai Windows Administrator, All Rights Reserved.

0 Comment: