Tuesday, January 21, 2014

วิธีติดตั้ง Windows Server 2012 R2 แบบ Step by Step

ผมมีโอกาสได้ติดตั้ง Windows Server 2012 R2 ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายซึ่งออกคู่ขนานกับ Windows 8.1 เลยนำมาฝากให้อ่านกันเล่นๆ ครับ ซึ่งขั้นตอนโดยรวมนั้นไม่ได้แตกต่างจากการติดตั้ง Windows Server 2012

รายละเอียดระบบที่ใช้ทดสอบ
ในการสาธิตนี้ผมเลือกติดตั้ง Windows Server 2012 R2 Standard (Server with  GUI) โดยติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เสมือนบนระบบ Hyper-V ที่รันบน Windows Server 2012 แต่ถ้าใครที่ต้องการทดลองด้วยตนเองสามารถใช้ได้ทั้งการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์สำรองหรือคอมพิวเตอร์เสมือน (อาจใช้ VirtualBox หรือแพลตฟอร์มเสมือนอื่นๆ ก็ได้แล้วแต่ความชอบหรือความถนัดครับ) ถ้าหากยังไม่มี Windows Server 2012 R2 ก็สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชันทดลองใช้งาน 180 วันได้จากไมโครซอฟท์ - อ่านรายละเอียดได้ที่ ดาวน์โหลด Windows Server 2012 R2

เนื่องจากตั้งใจให้เนื้อหาจำกัดเฉพาะการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ผมจึงไม่ขอกล่าวถึงวิธีการสร้างสร้างคอมพิวเตอร์เสมือนบน Hyper-V ถ้าหากใครสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติม ที่นี่

ขั้นตอนการติดตั้ง Windows Server 2012 R2
หลังเตรียมระบบพร้อมแล้วลงมือกันเลย - การติดตั้ง Windows Server 2012 มีขั้นตอนดังนี้
1. ทำการบูทคอมพิวเตอร์เสมือนด้วยไฟล์อิมเมจไอเอสโอ (ใช้แฟลชไดรฟ์หรือดีวีดีก็ได้เช่นกัน) ของ Windows Server 2012 R2 จากนั้นบนหน้าต่าง Windows Setup ดังภาพที่ 1 ให้เลือกภาษาและค่าอื่น ๆ ตามความต้องการ (แนะนำให้ใช้ค่าที่กำหนดให้) เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

สำหรับใครที่ต้องการติดตั้งโดยใช้แฟลชไดรฟ์แนะนำให้อ่าน วิธีสร้างชุดติดตั้ง Windows ด้วย USB Flash Drive

ในการติดตั้งนี้ผมเลือก:
  • Language to install: English
  • Time and currency format: English (United States)
  • Keyboard or input method: US

ภาพที่ 1

2. บนหน้าต่าง Windows Setup ดังภาพที่ 2 ให้คลิก Install now เพื่อเริ่มการติดตั้ง Windows Server 2012 R2

ภาพที่ 2

3. บนหน้าต่าง Select the operating system you want to install ให้เลือกเวอร์ชันที่ต้องการติดตั้งซึ่งมี 4 เวอร์ชันด้วยกันคือ Windows Server 2012 R2 Standard (Server Core Installation), Windows Server 2012 R2 Standard (Server with GUI), Windows Server 2012 R2 Datacenter (Server Core Installation) และ Windows Server 2012 R2 Datacenter (Server with GUI) โดยผมเลือก Standard (Server with  GUI) จากนั้นคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 3

4. บนหน้าต่าง License terms ดังภาพที่ 4 ให้อ่านและทำความเข้าใจกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน เสร็จแล้วให้คลิกเช็คบ็อกซ์ I accept the license terms (กรณีที่ติดตั้งเวอร์ชันทดลองใช้งาน 180 วัน ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานจะมีรายละเอียดต่างไปจากภาพประกอบด้านล่าง) จากนั้นคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 4

5. บนหน้าต่าง Which type of installation do you want? ดังภาพที่ 5 ให้เลือกเป็น Custom: Install Windows only (advanced)

ภาพที่ 5

6. บนหน้าต่าง Where do you want to install Windows? ดังภาพที่ 6 ให้เลือกไดรฟ์หรือพาร์ติชัน (ในขั้นตอนนี้สามารถสร้างพาร์ติชันใหม่ได้ - ถ้าต้องการ) ที่ต้องการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 เสร็จแล้วคลิก Next เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ 6

7. ระบบจะเริ่มทำการติดตั้ง Windows Server 2012 R2 โดยจะดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ คือ Copying Windows files, Getting files ready for installation, Installing features, Installing updates และ Finishing up ดังภาพที่ 7 ให้รอจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

ภาพที่ 7

8. หลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จ Windows จะทำการเริ่มต้นระบบโดยอัตโนมัติใน 15 วินาที (หากต้องการเริ่มต้นระบบในทันทีให้คลิก Restart now) ดังภาพที่ 8

ภาพที่ 8

9. หลังจากระบบพร้อมใช้งานจะปรากฏหน้าต่าง Settings ให้ทำการกำหนดรหัสผ่านของ Administrator ดังภาพที่ 9 ให้ใส่รหัสผ่าน 2 ครั้ง ในช่อง New password และ Reenter password เสร็จแล้วคลิก Finish จะได้หน้าจอ Sign in ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 9

ทั้งนี้ รหัสผ่านที่ใช้ต้องเป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยที่กำหนด คือ
  1. ต้องมีความยาวอย่างน้อย 6 ตัวอักษร
  2. ต้องประกอบด้วย อักษรตัวเล็ก (a , b, c, …y, z) อักษรตัวใหญ่ (A, B, C,…Y, Z) อักษรพิเศษ (!, @, # , $, %, ^, &, *, (, ), _,+ และ ตัวเลข (1, 2, 3, ..9, 0)

ภาพที่ 10

10. เมื่อทำการกำหนดรหัสผ่านสำหรับ Administrator แล้วเสร็จจะได้หน้าจอ Sign in ดังภาพที่ 10 ให้กดปุ่ม Ctrl + Alt + Delete จะไปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 11 จากนั้นใส่รหัสผ่านตามที่กำหนดในขั้นตอนที่ 9 เพื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Windows Server 2012 R2 โดยระบบจะเปิด Server Manager โดยอัตโนมัติซึ่งจะได้หน้าจอดังภาพที่ 12

ภาพที่ 11

ผลการติดตั้ง Windows Server 2012 R2:
ระบบติดต่อผู้ใช้ของ Windows Server 2012 R2 จะมีลักษณะคล้ายกับ Windows 8.1 โดยหลังจากลงชื่อเข้าใช้งาน เครื่องมือ Server Manger ซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องมือสำหรับใช้จัดการ Windows Server 2012 R2 จะถูกเปิดโดยอัตโนมัติดังภาพที่ 12 ซึ่งสามารถใช้จัดการได้ทั้งเซิร์ฟเวอร์ท้องถิ่นและเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลผ่านทางระบบเครือข่าย

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13 เป็นหน้าเดสก์ท็อปของ Windows Server 2012 R2 ซึ่งมีปุ่ม Start เพิ่มขึ้นมาบนแถบงาน (Taskbar)

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14 เป็นหน้าจอเริ่ม (Start) ของ Windows Server 2012 R2 ซึ่งมีจุดแตกต่างจากหน้าจอเริ่มของ Windows Server 2012 เล็กน้อยคือไอคอน Apps สำหรับใช้เข้าถึงแอปทั้งหมด

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15 เป็นเมนูชาร์ม (Charms) ของ Windows Server 2012 R2 ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับบน Windows Server 2012

ภาพที่ 15


Windows Server 2012 R2 มีหมายเลขเวอร์ชันเป็น Microsoft Windows Server Version 6.3 (Build 9600) ดังภาพที่ 16

ภาพที่ 16

สำหรับภาพที่ 17 เป็นหน้า System ซึ่งแสดงข้อมูลระบบของ Windows Server 2012 R2

ภาพที่ 17

หลังจากติดตั้งแล้วเสร็จยังจำเป็นต้องทำการตั้งค่าต่างๆ ให้เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ชื่อเซิร์ฟเวอร์ หรือโซนเวลา เป็นต้น อ่านรายละเอียดได้ที่ การตั้งค่าระบบ Windows Server 2012 ขั้นพื้นฐาน

Copyright © 2014 TWA Blog. All Rights Reserved.

0 Comment: