Saturday, August 30, 2008

ปัญหาการติดตั้ง Windows XP SP3 และวิธีการแก้ไข

ปัญหาการติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) และวิธีการแก้ไข
สำหรับท่านที่ประสบปัญหาไม่สามารถทำการติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 (SP3) ได้นั้น อาจมีสาเหตุได้มากมายหลายสาเหตุด้วยกัน โดย 5 แนวทางดังต่อไปนี้ เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการติดตั้ง Service Pack 3

ในกรณีที่ดำเนินการตามวิธีการต่างๆ เหล่านี้แล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อกับไมโครซอฟท์เพื่อขอความช่วยเหลือ

วิธีที่ 1: ปิดโปรแกรมทั้งหมด แล้วทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ จากนั้นทำการติดตั้ง SP3 อีกครั้ง
โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
2. ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
3. รอจนการรีสตาร์ทแล้วเสร็จ จากนั้นทำการล็อกออนด้วยแอคเคาต์แอดมินิเตรเตอร์
4. ทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และใช้ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ ้http://windowsupdate.microsoft.com
5. จากนั้นคลิก Express Install (Recommended) ถ้าหากคอมพิวเตอร์ตรงตามเงื่อนไขสำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 ระบบจะทำการเลือกติดตั้ง Windows XP SP3 โดยอัตโนมัติ
6. คลิก Install
7. อ่านและยอมรับเงื่อนไข End User License Agreement (EULA) จากนั้นทำตามคำสั่งจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

วิธีที่ 2: ดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์
สามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Windows XP SP3 ได้จากเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้
• การดาวน์โหลด Windows XP Service Pack 3 ISO-9660 CD Image http://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/05/kb2008206.html
• การดาวน์โหลด Windows XP Service Pack 3 Network Installation http://thaiwinadmin.blogspot.com/2008/05/kb2008205.html
• หรือที่เว็บไซต์ How to obtain the latest Windows XP service pack http://support.microsoft.com/kb/322389/

วิธีที่ 3: ปิดโปรแกรม antivirus, antispyware และ third-party firewall ชั่วคราว
เนื่องจากการติดตั้ง Windows XP SP3 จะไม่ประสบความสำเร็จถ้าหากมีโปรแกรมแบบ third-party ทำการเปิดหรือล็อคไฟล์ที่มีความจำเป็นต่อการติดตั้ง Windows XP SP3

ข้อควรระวัง
การปิดโปรแกรม antivirus, antispyware และ third-party firewall นั้น ส่งผลให้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายมีความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากมัลแวร์หรือผู้ปนะสงค์ร้ายได้ ดังนั้นแนะนำให้ใช้วิธีการนี้ในกรณีที่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
2. ทำการรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์
3. รอจนการรีสตาร์ทแล้วเสร็จ จากนั้นทำการล็อกออนด้วยแอคเคาต์ Administrator
4. ทำการปิดโปรแกรม Anti-virus, Anti-spyware และ Third-party firewall
5. ทำการติดตั้ง Windows XP SP3 ตาม วิธีที่ 1 หรือทำการดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ ตามวิธีการใน วิธีที่ 2
6. หลังจากทำการติดตั้งแล้วเสร็จให้ทำการเปิดใช้งานโปรแกรม Anti-virus, Anti-spyware และ Third-party firewall

วิธีที่ 4: ทำการสตาร์ทเซอร์วิส Background Intelligent Transfer Service (BITS)
ทำการสตาร์ทเซอร์วิส Background Intelligent Transfer Service (BITS) ตามขั้นตอนดังนี้
1. คลิก Start คลิก Run จากนั้นพิมพ์ services.msc ในช่อง Open จากนั้นคลิก OK
2. คลิกขวาที่ Background Intelligent Transfer Service จากนั้นคลิก Properties
3. บนแท็บ General ในช่อง Startup type ให้เลือกเป็น Automatic ในช่อง Startup type จากนั้นคลิก Apply
4. ในส่วน "Service status" ของไดอะล็อกบ็อกซ properties ให้ตรวจสอบว่าเซอร์วิส BITS มีสถานะเป็น started ถ้าหากสถานะเป็น Stop ให้คลิก Start
5. คลิก Apply จากนั้นคลิก OK
6. ทำการติดตั้ง Windows XP SP3 ตาม Method 1 หรือทำการดาวน์โหลด Windows XP SP3 จากเว็บไซต์ศูนย์ดาวน์โหลดของไมโครซอฟท์ ตามวิธีการใน วิธีที่ 2

วิธีที่ 5: เคลียร์โฟลเดอร์ Software Distribution และทำการดาวน์โหลด Windows XP SP3
1. ทำการล็อกออนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยแอคเคาต์ Administrator หรือแอคเคาต์ที่มีสิทธิ์ระดับแอดมินเพอร์มิสชัน
2. คลิก Start คลิก Run พิมพ์ services.msc ในช่อง Open จากนั้นคลิก OK
3. คลิกขวาที่ Automatic Update จากนั้นคลิก Stop
4. คลิก Start คลิก Run จากนั้นให้พิมพ์คำสั่งตามด้านล่างในช่อง Open เสร็จแล้วคลิก OK
%windir%\SoftwareDistribution
5. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ Download จากนั้นคลิก Rename
6. พิมพ์ Download.old เสร็จแล้วกด Enter
7. ปิดหน้าต่าง Windows Explorer
8. ในหน้าต่างคอนโซล Services ให้คลิกขวาที่ Automatic Update service จากนั้นคลิก Start
9. ปิดหน้าต่างคอนโซล Services
10. ทำการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และใช้ Internet Explorer ไปที่เว็บไซต์ ้http://windowsupdate.microsoft.com
11. จากนั้นคลิก Express Install (Recommended) ถ้าหากคอมพิวเตอร์ตรงตามเงื่อนไขสำหรับการติดตั้ง Windows XP SP3 ระบบจะทำการเลือกติดตั้ง Windows XP SP3 โดยอัตโนมัติ
12. คลิก Install
13. อ่านและยอมรับเงื่อนไข End User License Agreement (EULA) จากนั้นทำตามคำสั่งจนการติดตั้งแล้วเสร็จ

วิธีการเหล่านี้สามารถใช้ได้กับ
• Microsoft Windows XP Service Pack 3 เมื่อติดตั้งบน Microsoft Windows XP Professional และ Microsoft Windows XP Home Edition

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
How to troubleshoot an unsuccessful installation of Windows XP SP3


Troubleshoot Windows XP Service Pack 3 SP3 Installation

© 2008 Thai Windows Administrator, All Rights Reserved.

0 Comment: